Nanchang Ruiyue Clothing Co., Ltd. (Nanchang Yunhe Textile Factory) သည် 256 Lianxie အလယ်လမ်း၊ Zha Shanglian၊ Bayi Village၊ Nanchang County၊ Nanchang City တွင် တည်ရှိသည်။အမှန်တကယ်လိပ်စာသည် လုပ်ငန်းလိုင်စင်နှင့် မကိုက်ညီပါ (ယွမ်သူ စက်ရုံလိပ်စာသည် လုပ်ငန်းလိုင်စင်နှင့် မကိုက်ညီပါ)။ကုမ္ပဏီမှပေးသော ID အချက်အလက်သည် လုပ်ငန်းလိုင်စင်နှင့် ကိုက်ညီပါသည်။